รายละเอียดการค้นหา: สนามบินดอนเมือง สนามบินนครศรีธรรมราช, 2 ผู้ใหญ่
ปรับการค้นหา
รายละเอียดการค้นหา: สนามบินดอนเมือง สนามบินนครศรีธรรมราช, 2 ผู้ใหญ่
เลือกต้นทางของคุณด้านล่างนี้
x
เลือกจุดหมายปลายทางของคุณด้านล่างนี้ x
ค้นหา

ขาไป

(กรุงเทพฯ - ดอนเมือง
นครศรีธรรมราช)
ขาไป มาถึง

ค่าโดยสารราคาประหยัด

10:20
(DMK)
11:40
(NST)
เวลารวม: 1h 20m
FD 3184
กรุงเทพฯ - ดอนเมือง (DMK) ถึง นครศรีธรรมราช (NST)
ระยะเวลาของเที่ยวบิน : 1h 20m
2,520.00 THB
(ผู้ใหญ่)
ราคาดังกล่าวเหลือเพียง 5 ที่นั่ง
คุณได้เลือกตั๋วราคาสุดประหยัด บริการเสริมจะอยู่ในหน้าถัดไปพร้อมมีค่าบริการเพิ่มเติม

แพ็กสุดคุ้ม

+ 357.00 THB

เพิ่มทันที เพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคาปกติ 436.00 THB
20 กก. โควต้าน้ำหนักสัมภาระ
เลือกที่นั่งถูกใจ (ที่นั่งปกติ)
ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความล่าช้าของสัมภาระและการล่าช้าของเที่ยวบินตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดย Tune Protect (ยกเว้นเที่ยวบินรหัส DJ)
อาหารไม่รวมอยู่ในแพ็กสุดคุ้มสำหรับเที่ยวบินที่จะออกเดินทางในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า และให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน

Premium Flex

+ 1,155.60 THB

เพิ่มทันที เพิ่มเรียบร้อยแล้ว
พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
20 กก.โควต้าน้ำหนักสัมภาระ
อาหารร้อน 1 ที่
เลือกที่นั่ง Hot Seats ฟรี!
ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความล่าช้าของสัมภาระและการล่าช้าของเที่ยวบินตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดย Tune Protect (ยกเว้นเที่ยวบินรหัส DJ)
เปลี่ยนวัน/เวลาเดินทางได้ 2 ครั้ง ตามตารางเที่ยวบิน*
สัมภาระด่วน
บริการขึ้นเครื่องแบบพิเศษ
*เปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนต่างค่าโดยสารตามอัตราที่สายการบินฯ กำหนด ที่นั่งพรีเมี่ยมที่พร้อมให้บริการขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฯ
16:10
(DMK)
17:30
(NST)
เวลารวม: 1h 20m
FD 3186
กรุงเทพฯ - ดอนเมือง (DMK) ถึง นครศรีธรรมราช (NST)
ระยะเวลาของเที่ยวบิน : 1h 20m
1,419.99 THB
(ผู้ใหญ่)
คุณได้เลือกตั๋วราคาสุดประหยัด บริการเสริมจะอยู่ในหน้าถัดไปพร้อมมีค่าบริการเพิ่มเติม

แพ็กสุดคุ้ม

+ 357.00 THB

เพิ่มทันที เพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคาปกติ 436.00 THB
20 กก. โควต้าน้ำหนักสัมภาระ
เลือกที่นั่งถูกใจ (ที่นั่งปกติ)
ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความล่าช้าของสัมภาระและการล่าช้าของเที่ยวบินตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดย Tune Protect (ยกเว้นเที่ยวบินรหัส DJ)
อาหารไม่รวมอยู่ในแพ็กสุดคุ้มสำหรับเที่ยวบินที่จะออกเดินทางในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า และให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน

Premium Flex

+ 1,155.60 THB

เพิ่มทันที เพิ่มเรียบร้อยแล้ว
พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
20 กก.โควต้าน้ำหนักสัมภาระ
อาหารร้อน 1 ที่
เลือกที่นั่ง Hot Seats ฟรี!
ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความล่าช้าของสัมภาระและการล่าช้าของเที่ยวบินตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดย Tune Protect (ยกเว้นเที่ยวบินรหัส DJ)
เปลี่ยนวัน/เวลาเดินทางได้ 2 ครั้ง ตามตารางเที่ยวบิน*
สัมภาระด่วน
บริการขึ้นเครื่องแบบพิเศษ
*เปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนต่างค่าโดยสารตามอัตราที่สายการบินฯ กำหนด ที่นั่งพรีเมี่ยมที่พร้อมให้บริการขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฯ
18:45
(DMK)
20:05
(NST)
เวลารวม: 1h 20m
FD 3182
กรุงเทพฯ - ดอนเมือง (DMK) ถึง นครศรีธรรมราช (NST)
ระยะเวลาของเที่ยวบิน : 1h 20m
1,620.00 THB
(ผู้ใหญ่)
คุณได้เลือกตั๋วราคาสุดประหยัด บริการเสริมจะอยู่ในหน้าถัดไปพร้อมมีค่าบริการเพิ่มเติม

แพ็กสุดคุ้ม

+ 357.00 THB

เพิ่มทันที เพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคาปกติ 436.00 THB
20 กก. โควต้าน้ำหนักสัมภาระ
เลือกที่นั่งถูกใจ (ที่นั่งปกติ)
ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความล่าช้าของสัมภาระและการล่าช้าของเที่ยวบินตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดย Tune Protect (ยกเว้นเที่ยวบินรหัส DJ)
อาหารไม่รวมอยู่ในแพ็กสุดคุ้มสำหรับเที่ยวบินที่จะออกเดินทางในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า และให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน

Premium Flex

+ 1,155.60 THB

เพิ่มทันที เพิ่มเรียบร้อยแล้ว
พร้อมรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
20 กก.โควต้าน้ำหนักสัมภาระ
อาหารร้อน 1 ที่
เลือกที่นั่ง Hot Seats ฟรี!
ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความล่าช้าของสัมภาระและการล่าช้าของเที่ยวบินตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดย Tune Protect (ยกเว้นเที่ยวบินรหัส DJ)
เปลี่ยนวัน/เวลาเดินทางได้ 2 ครั้ง ตามตารางเที่ยวบิน*
สัมภาระด่วน
บริการขึ้นเครื่องแบบพิเศษ
*เปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนต่างค่าโดยสารตามอัตราที่สายการบินฯ กำหนด ที่นั่งพรีเมี่ยมที่พร้อมให้บริการขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฯ
+1 เที่ยวบินจะถึงปลายทางในวันถัดไป เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละสนามบิน
ดำเนินการโดย:
AK - แอร์เอเชีย เบอร์ฮัด (มาเลเซีย) FD - บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด QZ - พีที อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
Z2 - แอร์เอเชียเซสต์ (ฟิลิปปินส์) I5 - แอร์เอเชียอินเดีย D7 - แอร์เอเชียเอ็กซ์ เบอร์ฮัด (มาเลเซีย)
XJ - บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด XT - พีที อินโดนีเซียแอร์เอเชีย เอ็กซ์ตร้า DJ - แอร์เอเชียเจแปน จำกัด
ศูนย์ให้บริการรถโคชและ/หรือเรือเฟอร์รี่
มีใครในกลุ่มของคุณต้องการบริการรถเข็นหรือไม่
มีให้บริการ
ไม่มีเที่ยวบินให้บริการ

เสร็จสิ้นแล้ว ตรวจสอบได้เลย

สรุปรายละเอียดการสำรองที่นั่ง

กรุงเทพฯ - ดอนเมือง (DMK) to นครศรีธรรมราช (NST)
โปรดเลือกเที่ยวบินที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการต่อ
เที่ยวบินขากลับต้องไม่เป็นวันก่อนหน้าวันออกเดินทางของเที่ยวบินขาไป กรุณาเลือกเที่ยวบินขากลับใหม่อีกครั้ง
2 ชั่วโมง
ขออภัย...​ ไม่สามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินที่มีกำหนดการเดินทางในอีกไม่เกิน 2 ชั่วโมงข้างหน้าได้ กรุณาสำรองที่นั่งสำหรับเที่ยวบินดังกล่าวที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยาน หรือเลือกสำรองที่นั่งในเที่ยวบินอื่นv